0 Comments

Pepeçura Anadolu mutfak kültürü, çağlar boyu bu coğrafyaya gelen toplumların ve bu toplumların geldikleri yerlerden getirdikleriyle zenginleşmiş karma bir yapıya sahiptir. Bu iyi ki böyledir, çünkü kaba tabiriyle haddi hesabı olmayan engin bir çeşitliliği beraberinde getirmiştir. Biz de tatlı özelinde…